Air Light

  • Categories :
  • News

Description :

Air Light เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินแบบบอลลูนสามารถกระจายแสงสว่างได้รอบทิศทางถึง 360 องศา มีรัศมีส่องสว่างครอบคลุม กว้างไกลกว่า 100 เมตร หลอดไฟเป็นชนิดเมทัลฮาไลท์ (Metal Halide) ที่มีความสมดุลของสีและแสงใกล้เคียงกับสีธรรมชาติมากที่สุด แสงสว่างที่ได้จึงสดใสกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ และไม่ระคายเคืองตา Air Light เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินแบบแอลอีดี (Light-emitting diode) ให้แสงสว่างกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ หลอดไฟมีแสงสีขาวกินกระแสไฟน้อย เกิดความร้อนต่ำให้แสงสว่างกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่เป็นมุมกว้างและให้แสงสว่างได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นหลอดไฟ