F.LLI. Ferrari

  • Categories :
  • News

Description :

เครน F.lli. Ferrari อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศอิตาลีที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี สามารถโหลดสิ่งของด้วยความว่องไวและแม่นยำ ด้วยแรงยกที่ต่อเนื่องคงที่เมื่อแขนยกทำงานในแนวดิ่งและระบบ Power Boost ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมได้ดีขึ้นเมื่อแรงยกเพิ่มขึ้นในขณะทำการโหลดสิ่งของ และระบบ Regenerative extension system ที่ช่วยขยายแขนยกออกไปได้เร็วขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งและการทำงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ F.lli. Ferrari ยังพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา