Mecalac

  • Categories :
  • News

Description :

อีกหนึ่งเทคโนโลยีรถตักและขุด Mecalac ชนิดล้อยางจากประเทศเยอรมนี ที่มีความโดดเด่นในด้านความแข็งแกร่ง ทนทาน ประหยัดนํ้ามัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยแขนยกที่ทรงพลังบุกบันทุกการใช้งาน เหมาะกับการใช้งาน ทั้งในร่มและกลางแจ้ง สามารถเปลี่ยนหัวข้อต่อพ่วงได้อย่างรวดเร็ว โดดเด่นด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่แคบ สามารถบังคับเลี้ยวตามลักษณะของพื้นที่ที่ทำงานได้ง่าย ทำให้การทำงานคล่องตัว และรวดเร็ว