ประตูกั้นน้ำ และเก็บขยะ

  • Categories :
  • News

Description :

นอกจากการประกอบและประกอบเรือหรือรถเฉพาะกิจแล้ว ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง ยังมีความเชี่ยวชาญในงานโยธาด้านระบบป้องกันนํ้าท่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทั้งหมดได้ก่อสร้างภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2015 ผลงานของเราจึงได้รับความไว้วางใจจากโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ

ประตูกั้นนํ้า

เหมาะสำหรับงานชลประทานเพื่อควบคุมระดับและทิศทางการไหลของนํ้า มีทั้งแบบ Roller Gate และ Sliding Gate

เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ

เป็นลักษณะสายพาน สามารถทุ่นแรงในการเก็บขยะชิ้นหยาบจากท้องนํ้า เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอุดตัน และทำความเสียหายแก่เครื่องสูบนํ้า

ประตูกันนํ้าไหลย้อนกลับ

เหมาะสำหรับการควบคุมทิศทางการระบายนํ้าที่จะป้องกันไม่ให้นํ้าไหลย้อนกลับ

ชุดลำเลียงขยะอัตโนมัติ

ใช้ในงานส่งลำเลียงวัสดุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง สามารถลำเลียงได้ทั้งแนวตั้ง แนวเอียง และแนวนอน

ฮอปเปอร์

อุปกรณ์ทรงกรวยสำหรับควบคุมปริมาณและจังหวะในการส่งผ่านวัสดุ ทำให้วัสดุคงอยู่สภาพเดิมไม่เสียหาย