รถบรรทุกติดตั้งเครนพับ

  • Categories :
  • News

Description :

รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนยกไฮดรอลิกแบบแขนพับเพื่อใช้ในการเข้าระงับเหตุบรรเทาสาธาณภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น การยก การบรรทุก การขนย้ายสิ่งของที่ไม่สามารถขนย้ายได้ด้วยกำลังคน เป็นต้น