เทรลเลอร์เคลื่อนที่ติดตั้งปั๊ม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Categories :
  • News

Description :

เทรลเลอร์เคลื่อนที่ติดตั้งปั๊มถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบรรเทาอุทกภัยฉุกเฉิน โดยสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ และสามารถเข้าถึงพื้นที่แคบและพื้นที่ขนาดเล็กได้ ลูกค้าสามารถเลือกแบบและขนาดของเทรลเลอร์ ปั๊ม มอเตอร์ และเครื่องจ่ายไฟตามความต้องการ และความเหมาะสมในการใช้งานได้ เทรลเลอร์เคลื่อนที่ติดตั้งปั๊มของ ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร และได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย