โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน

ชื่องานตามสัญญา: โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าปลายคลองระบายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก 2 จังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าของโครงการ: สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
Official name: Construction project of Khlong Ra Bai Yai : Chainat – Par Suk 2 pumping station
Client: Regional Irrigation Offfiifice 9 Royal Irrigation Department