Supply of four-wheeled swing loader with telescopic boom

ชื่องานตามสัญญา: โครงการจัดซื้อรถตักล้อยางบังคับเลี้ยว 4 ล้อ ขนาดกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
เจ้าของโครงการ: กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Official name: Supply of four-wheeled swing loader with telescopic boom
Client: Department of Environment Bangkok Metropolitan Administration