บริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายคิอหัวใจของงานบริการ เราจึงให้ความสำคัญ กับงานซ่อมบำรุง การบริการที่รวดเร็วฉับไวและมีคุณภาพ โดยมีทีมช่าง ผู้ชำนาญการ และหน่วยรถบริการเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมไว้ 24 ชั่วโมง

ตลอดจนความตั้งใจในการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพระดับ มาตราฐานสากล ควบคู่ไปกับปณิธานที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักการว่า

“ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี การบริการที่มีคุณภาพ
รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ตามความพึงพอใจของลูกค้า ”

การผลิตและติดตั้ง

เราไม่เพียงแต่นำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศมาจำหน่ายเท่านั้น
แต่ยังมีโรงงานการผลิตของตัวเองที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการดำเนินงาน
ไม่ว่าจะเป็นงานแปรรูปโลหะ งานกลึงเหล็ก งานโครงเหล็ก งานประกอบตู้ไฟฟ้า
และงานพันมอเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ
ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความสามารถ พร้อมด้วยการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะ
เป็นการทำงาน การออกแบบ การประกอบ การผลิตและติดตั้ง เป็นต้น

ตรวจสอบสินค้า

เรามีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้าทุกท่านตามมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ ในประสิทธิภาพและความคงทน
ของสินค้า