Cormach

  • Categories :
  • News

Description :

Cormach เป็นผู้ผลิตเครนประสิทธิภาพสูงรายใหญ่จากประเทศอิตาลี มีเครือข่าย และผลิตส่งออกทั่วโลกโดยผลิตตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม Cormach เครนมีความคล่องตัวในการใช้งานสูง, ใช้พื้นที่ในการติดตั้งอย่างลงตัวและเหมาะสม สามารถนำ ไปติดตั้ง และนำไปใช้งานได้หลากหลาย มีระบบการควบคุมในเรื่องความปลอดภัยสูง รูปลักษณ์สวยงามโดดเด่น และแข็งแรงทนทาน มีให้เลือกหลายรุ่นหลายซีรี่ย์ขึ้นอยู่กับความต้องการ