Kanglim

  • Categories :
  • News

Description :

เครนอเนกประสงค์ Kanglim จากประเทศเกาหลีที่ได้รับมาตราฐานการผลิตระดับโลก สามารถยกสิ่งของที่มีนํ้าหนักมากในสภาพการทำงานที่จุดสูงและกว้างได้ดี ด้วยรูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวมีความว่องไวในการทำงานแม้ขณะอยู่จุดที่สูง จากการที่ Kanglim พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครนมีประสิทธิภาพ และระบบความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ เครน Kanglim ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานด้านวิศวกรรม ด้านยานพาหนะ และงานด้านสิ่งแวดล้อม